admin boosted

Demà seré a la gran final de Wapps.cat, el concurs de creació de webs i apps en català per a joves d’entre 10 i 18 anys organitzat per #Puntcat

1.874 grups, 4.730 alumnes participants provinents de tots els territoris de parla catalana.

Hem aprofitat aquesta última actualització per afegir alguns emojis personalitats:

:fast_meow_party::meow_adorablepinkpat::meow_angel::meow_attention::meow_bongo::meow_coffee::meow_cosmic::meow_devil_fire::meow_dj::meow_fat::meow_fluffy_deal_with_it::meow_heart:

kfem.cat actualitzat a la versió 3.5.2

S'han aportat correccions d'errors i millores de rendiment!

Més informació: enllaç.cat/wWUs7

admin boosted

We have now collectively gained 112,413 monthly active users in the last few days, and 149,720 compared to the end of March. That's a 62% increase. Total now at 384K MAU across Mastodon.

Show thread
admin boosted

Mastodon's monthly active user numbers have risen by 84,579 since the Twitter buyout story broke on Monday (and I do mean across the Mastodon network, not this server)

admin boosted

Nova versió de l'app de Mastodon per a Android (v1.0.2)

Descarregar al Play Store: enllaç.cat/HmkV1

S'han corregit errors, retalls incorrectes a les imatges penjades i s'ha afegit una línia de temps de la comunitat a la pestanya d'exploració.

Més informació: enllaç.cat/82XxJ

Si eres nuevo en kfem.cat, aquí tienes algunos buenos primeros pasos:

- Publica un poco sobre ti y lo que te interesa, utilizando la etiqueta , para que la gente pueda saludarte

- Sigue algunas cuentas interesantes, un buen sitio para empezar es mastodon.online/@FediFollows/1

- Añade un avatar y una descripción a tu perfil

Show thread

Si ets nou a kfem.cat, aquí tens alguns bons primers passos:

- Publica una mica sobre tu i el que t'interessa, utilitzant l'etiqueta , perquè la gent pugui saludar-te

- Segueix alguns comptes interessants, un bon lloc per començar és mastodon.online/@FediFollows/1

- Afegeix un avatar i una descripció al teu perfil

Es muy sencillo enviar un mensaje directo en kfem.cat: solo tienes que configurar la privacidad de tu publicación como "Directo" ✉️, únicamente las cuentas a las que menciones verán tu mensaje.

Alternativamente, ve a la página del perfil del usuario al que quieres enviar un mensaje, haz clic en "..." y selecciona "Enviar mensaje directo".

Show thread

És molt senzill enviar un missatge directe a kfem.cat: només cal que configuris la privadesa de la teva publicació com a "Directe" ✉️, només els comptes als quals mencionis veuran el teu missatge.

Alternativament, ves a la pàgina del perfil de l'usuari al qual vols enviar un missatge, fes clic a "..." i selecciona "Enviar missatge directe".

Nova versió de l'app de Mastodon per a Android (v1.0.1)

Descarregar al Play Store: enllaç.cat/HmkV1

Aquesta actualització soluciona diversos problemes menors, afegeix la interfície d'usuari del reproductor de vídeo i entre altres, afegeix traduccions de l'app com el català.

Més informació: enllaç.cat/H9Kus

kfem.cat actualitzat a la versió 3.5.1

Aquesta actualització corregeix principalment errors relacionats amb les noves funcionalitats de la versió 3.5.0.

Més informació: enllaç.cat/QhRJi

@Gargron Hi! How can we make the server language appear as Catalan?

kfem.cat actualitzat a la versió 3.5.0rc1

Aquesta actualització aporta noves funcionalitats com:
- el suport per a l'edició de publicacions
- la capacitat per suprimir automàticament publicacions antigues
- les notificacions de publicacions suprimides pels moderadors
- i moltes més...

Més informació: enllaç.cat/nADEw

A K fem!? ja tenim una imatge de capçalera, dibuix fet amb molt amor per @petitfaonn (Instagram) 😊​

kfem.cat actualitzat a la versió 3.4.6

Aquesta actualització soluciona diversos problemes menors i comporta millores de seguretat.

Més informació: enllaç.cat/L9TYm

Acabem d'afegir algunes emoticones personalitzades de​ openmoji.org/

:catalonia_flag::drunk_person:

:android:​ 🍎​ :chrome::firefox::github::instagram::linkedin::pinterest::safari::twitter::ubuntu::windows::youtube:

:atom_bomb::exhaust_gases_car::exhaust_gases_factory::ice_shelf::ice_shelf_melting::iceberg::meat_consumption::oil_spill::reusable_bag::sea_level_rise::solar_energy::wind_energy:

admin boosted
Show older
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves.