Buenas tardes desde Barcelona!

El servidor Mastodon de K fem!? ya se encuentra en nuvol.cat, más cerca que nunca de ti 🥳

Show thread

Bona tarda des de Barcelona!

El servidor Mastodon de K fem!? ja es troba a nuvol.cat, més a prop que mai de tu 🥳

Iniciem la migració dels serveis de K fem!? a nuvol.cat, ens veiem d'aquí una estona!

🔴 Los servicios de Mastodon y WriteFreely de K fem!? serán migrados esta semana a los servidores de nuvol.cat

Pueden haber interrupciones intermitentes.

Show thread

🔴 Els serveis de Mastodon i WriteFreely de K fem!? seran migrats aquesta setmana als servidors de nuvol.cat

Poden haver-hi interrupcions intermitents.

El servidor de K fem!? ha tingut alguns problemes aquests últims dies. Aquestes dificultats ja estan solucionades! També ens estem plantejant canviar de proveïdor, un català, per més fluïdesa en el futur.

El servidor de K fem!? ha tenido algunos problemas estos últimos días. ¡Estas dificultades ya están solucionadas! También nos estamos planteando cambiar de proveedor, un catalán, por mayor fluidez en el futuro.

admin boosted

Demà seré a la gran final de Wapps.cat, el concurs de creació de webs i apps en català per a joves d’entre 10 i 18 anys organitzat per #Puntcat

1.874 grups, 4.730 alumnes participants provinents de tots els territoris de parla catalana.

Hem aprofitat aquesta última actualització per afegir alguns emojis personalitats:

:fast_meow_party::meow_adorablepinkpat::meow_angel::meow_attention::meow_bongo::meow_coffee::meow_cosmic::meow_devil_fire::meow_dj::meow_fat::meow_fluffy_deal_with_it::meow_heart:

kfem.cat actualitzat a la versió 3.5.2

S'han aportat correccions d'errors i millores de rendiment!

Més informació: enllaç.cat/wWUs7

admin boosted

We have now collectively gained 112,413 monthly active users in the last few days, and 149,720 compared to the end of March. That's a 62% increase. Total now at 384K MAU across Mastodon.

Show thread
admin boosted

Mastodon's monthly active user numbers have risen by 84,579 since the Twitter buyout story broke on Monday (and I do mean across the Mastodon network, not this server)

¿Quieres seguir a tu amigo terco que está en :twitter: y todavía no se ha pasado a kfem.cat? ¡Es muy fácil!

Solo tienes que buscar su nombre de usuario seguido por @twitter.kfem.cat y podrás seguir al día de sus últimas publicaciones. 😄​

Ejemplo: @tomasmolinab 👁️

Show thread

Vols seguir el teu amic tossut que està a :twitter: i encara no s'ha passat a kfem.cat? És molt fàcil!

Només has de buscar el seu nom d'usuari seguit de @twitter.kfem.cat i podràs seguir al dia de les seves últimes publicacions. 😄​

Exemple: @tomasmolinab 👁️

admin boosted

Nova versió de l'app de Mastodon per a Android (v1.0.2)

Descarregar al Play Store: enllaç.cat/HmkV1

S'han corregit errors, retalls incorrectes a les imatges penjades i s'ha afegit una línia de temps de la comunitat a la pestanya d'exploració.

Més informació: enllaç.cat/82XxJ

Si eres nuevo en kfem.cat, aquí tienes algunos buenos primeros pasos:

- Publica un poco sobre ti y lo que te interesa, utilizando la etiqueta , para que la gente pueda saludarte

- Sigue algunas cuentas interesantes, un buen sitio para empezar es mastodon.online/@FediFollows/1

- Añade un avatar y una descripción a tu perfil

Show thread

Si ets nou a kfem.cat, aquí tens alguns bons primers passos:

- Publica una mica sobre tu i el que t'interessa, utilitzant l'etiqueta , perquè la gent pugui saludar-te

- Segueix alguns comptes interessants, un bon lloc per començar és mastodon.online/@FediFollows/1

- Afegeix un avatar i una descripció al teu perfil

Es muy sencillo enviar un mensaje directo en kfem.cat: solo tienes que configurar la privacidad de tu publicación como "Directo" ✉️, únicamente las cuentas a las que menciones verán tu mensaje.

Alternativamente, ve a la página del perfil del usuario al que quieres enviar un mensaje, haz clic en "..." y selecciona "Enviar mensaje directo".

Show thread

És molt senzill enviar un missatge directe a kfem.cat: només cal que configuris la privadesa de la teva publicació com a "Directe" ✉️, només els comptes als quals mencionis veuran el teu missatge.

Alternativament, ves a la pàgina del perfil de l'usuari al qual vols enviar un missatge, fes clic a "..." i selecciona "Enviar missatge directe".

Show older
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves. Servidors de proximitat.