Follow

kfem.cat actualitzat a la versió 3.4.6

Aquesta actualització soluciona diversos problemes menors i comporta millores de seguretat.

Més informació: enllaç.cat/L9TYm

Sign in to participate in the conversation
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves.