Follow

kfem.cat actualitzat a la versió 3.5.0rc1

Aquesta actualització aporta noves funcionalitats com:
- el suport per a l'edició de publicacions
- la capacitat per suprimir automàticament publicacions antigues
- les notificacions de publicacions suprimides pels moderadors
- i moltes més...

Més informació: enllaç.cat/nADEw

Sign in to participate in the conversation
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves.