Follow

kfem.cat actualitzat a la versió 3.5.1

Aquesta actualització corregeix principalment errors relacionats amb les noves funcionalitats de la versió 3.5.0.

Més informació: enllaç.cat/QhRJi

Sign in to participate in the conversation
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves.