Follow

És molt senzill enviar un missatge directe a kfem.cat: només cal que configuris la privadesa de la teva publicació com a "Directe" ✉️, només els comptes als quals mencionis veuran el teu missatge.

Alternativament, ves a la pàgina del perfil de l'usuari al qual vols enviar un missatge, fes clic a "..." i selecciona "Enviar missatge directe".

· · Web · 1 · 0 · 2

Es muy sencillo enviar un mensaje directo en kfem.cat: solo tienes que configurar la privacidad de tu publicación como "Directo" ✉️, únicamente las cuentas a las que menciones verán tu mensaje.

Alternativamente, ve a la página del perfil del usuario al que quieres enviar un mensaje, haz clic en "..." y selecciona "Enviar mensaje directo".

Sign in to participate in the conversation
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves. Servidors de proximitat.