Follow

Nova versió de l'app de Mastodon per a Android (v1.0.2)

Descarregar al Play Store: enllaç.cat/HmkV1

S'han corregit errors, retalls incorrectes a les imatges penjades i s'ha afegit una línia de temps de la comunitat a la pestanya d'exploració.

Més informació: enllaç.cat/82XxJ

· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves. Servidors de proximitat.