Follow

kfem.cat actualitzat a la versió 3.5.2

S'han aportat correccions d'errors i millores de rendiment!

Més informació: enllaç.cat/wWUs7

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves. Servidors de proximitat.