admin boosted

Demà seré a la gran final de Wapps.cat, el concurs de creació de webs i apps en català per a joves d’entre 10 i 18 anys organitzat per #Puntcat

1.874 grups, 4.730 alumnes participants provinents de tots els territoris de parla catalana.

Hem aprofitat aquesta última actualització per afegir alguns emojis personalitats:

:fast_meow_party::meow_adorablepinkpat::meow_angel::meow_attention::meow_bongo::meow_coffee::meow_cosmic::meow_devil_fire::meow_dj::meow_fat::meow_fluffy_deal_with_it::meow_heart:

kfem.cat actualitzat a la versió 3.5.2

S'han aportat correccions d'errors i millores de rendiment!

Més informació: enllaç.cat/wWUs7

@JordiVallcarca @fediverso si vols difondre la llengua catalana t’invitem a traduir Mastodon o altres programaris del Fedivers en català, com nosaltres fem: crowdin.com/project/mastodon

També pots fer donacions o passar-te a algun servidor català, com mastodont.cat o xarxa.cloud ☺️

@JordiVallcarca @fediverso difondre la llengua catalana vol dir coartar les altres? 🥴

@JordiVallcarca @fediverso realment qualsevol persona pot registrar-se a kfem.cat, però si molestes perquè no encaixes en aquest perfil i/o publiques contingut que és reportat i no poden moderar perquè no l'entenem (ex: una persona que publica en una llengua que no parlem) hauràs de buscar-te un altre servidor.

@JordiVallcarca @fediverso és un servidor per la comunitat estudiantil catalana. Pots parlar català, castellà, anglès o xinès, si ets estudiant en alguna universitat de Catalunya, ets benvingut 😄

admin boosted

We have now collectively gained 112,413 monthly active users in the last few days, and 149,720 compared to the end of March. That's a 62% increase. Total now at 384K MAU across Mastodon.

Show thread
admin boosted

Mastodon's monthly active user numbers have risen by 84,579 since the Twitter buyout story broke on Monday (and I do mean across the Mastodon network, not this server)

admin boosted

Nova versió de l'app de Mastodon per a Android (v1.0.2)

Descarregar al Play Store: enllaç.cat/HmkV1

S'han corregit errors, retalls incorrectes a les imatges penjades i s'ha afegit una línia de temps de la comunitat a la pestanya d'exploració.

Més informació: enllaç.cat/82XxJ

@spla curiós! A kfem.cat, amb menys usuaris nous, molts han utilitzat les aplicacions oficials per a Android i iOS.

Si eres nuevo en kfem.cat, aquí tienes algunos buenos primeros pasos:

- Publica un poco sobre ti y lo que te interesa, utilizando la etiqueta , para que la gente pueda saludarte

- Sigue algunas cuentas interesantes, un buen sitio para empezar es mastodon.online/@FediFollows/1

- Añade un avatar y una descripción a tu perfil

Show thread

Si ets nou a kfem.cat, aquí tens alguns bons primers passos:

- Publica una mica sobre tu i el que t'interessa, utilitzant l'etiqueta , perquè la gent pugui saludar-te

- Segueix alguns comptes interessants, un bon lloc per començar és mastodon.online/@FediFollows/1

- Afegeix un avatar i una descripció al teu perfil

Es muy sencillo enviar un mensaje directo en kfem.cat: solo tienes que configurar la privacidad de tu publicación como "Directo" ✉️, únicamente las cuentas a las que menciones verán tu mensaje.

Alternativamente, ve a la página del perfil del usuario al que quieres enviar un mensaje, haz clic en "..." y selecciona "Enviar mensaje directo".

Show thread

És molt senzill enviar un missatge directe a kfem.cat: només cal que configuris la privadesa de la teva publicació com a "Directe" ✉️, només els comptes als quals mencionis veuran el teu missatge.

Alternativament, ves a la pàgina del perfil de l'usuari al qual vols enviar un missatge, fes clic a "..." i selecciona "Enviar missatge directe".

Nova versió de l'app de Mastodon per a Android (v1.0.1)

Descarregar al Play Store: enllaç.cat/HmkV1

Aquesta actualització soluciona diversos problemes menors, afegeix la interfície d'usuari del reproductor de vídeo i entre altres, afegeix traduccions de l'app com el català.

Més informació: enllaç.cat/H9Kus

Show older
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves.