Follow

ara mateix per a què serveix això de poder especificar la llengua a les publicacions?

Sign in to participate in the conversation
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves.