Follow

De veritat, toqueu una mica la vostra configuració d'esborrat automàtic, que la meitat de publicacions i respostes d'altres persones queden fora de context

@gamarus crec que és inevitable, no veig que es pugui configurar no esborrar converses

Sign in to participate in the conversation
K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves. Servidors de proximitat.