Home to 132 users
Who published 1.54K posts

Administered by:

Contact:

hola@kfem.cat

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Està prohibida qualsevol mostra de discriminació que promogui o defensi l'opressió de membres de grups minoritaris.
  2. Estan prohibits els comportaments amenaçadors, l'assetjament i el doxxing.
  3. Està prohibit l'assetjament o qualsevol altra forma de contacte amb un usuari que hagi declarat que no desitja ser contactat.
  4. No és permès fer publicitat ni fer spam.
  5. Les accions que pretenguin danyar kfem.cat o el seu funcionament poden portar a la suspensió immediata del compte.
  6. Els continguts il·legals a Alamània seran eliminats i poden portar a la suspensió immediata del compte.