1. Accept rules
  2. Your details
  3. Confirm e-mail

Some ground rules.

These are set and enforced by the kfem.cat moderators.

  1. Està prohibida qualsevol mostra de discriminació que promogui o defensi l'opressió de membres de grups minoritaris.
  2. Estan prohibits els comportaments amenaçadors, l'assetjament i el doxxing.
  3. Està prohibit l'assetjament o qualsevol altra forma de contacte amb un usuari que hagi declarat que no desitja ser contactat.
  4. No és permès fer publicitat ni fer spam.
  5. Les accions que pretenguin danyar kfem.cat o el seu funcionament poden portar a la suspensió immediata del compte.
  6. Els continguts il·legals a Catalunya (Espanya) seran eliminats i poden portar a la suspensió immediata del compte.
  7. Els bots i els "crossposters" estan permesos mentre les publicacions estiguin marcades com a "No llistat"
  8. Les publicacions on aparegui nuditat s'han de fer com a "No llistat" sota un avís de contingut sensible (NSFW).